Skip to content

Month: Σεπτέμβριος 2021

Η άσκηση είναι το κλειδί για τη διατήρηση του μεταβολικού οφέλους μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση

Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση αποτελεί θεραπεία επιλογής για τη σοβαρή παχυσαρκία. Ωστόσο, ορισμένα καρδιομεταβολικά οφέλη της βαριατρικής χειρουργικής ενδεχομένως να είναι λιγότερο διατηρήσιμα χωρίς σωματική άσκηση. Η άσκηση μπορεί, επίσης, να εξουδετερώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της χειρουργικής παρέμβασης στην οστική και μυϊκή μάζα. Καθώς η βαριατρική χειρουργική από μόνη της δεν είναι πανάκεια κατά της παχυσαρκίας και των συννοσηροτήτων που τη συνοδεύουν, η άσκηση θα πρέπει να αποτελεί μέρος της μετεγχειρητικής φροντίδας, ώστε να εξασφαλισθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην υγεία των παχύσαρκων ατόμων.   Διαβάστε το πλήρες άρθρο:  Exercise_Is_Key_to_Sustaining_Metabolic_Gains.6

Η άσκηση κατά την εγκυμοσύνη αυξάνει την αγγειογένεση στον πλακούντα χωρίς να αυξάνει το οξειδωτικό στρες ή το στρες του ενδοπλασματικού δικτύου

Παρά τις πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες που αναδεικνύουν τα οφέλη της άσκησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο, ορισμένες επιφυλάξεις διατηρούνται σχετικά με το κατά πόσο η άσκηση μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του πλακούντα. Σε πρόσφατη μελέτη, δείγματα πλακούντα συλλέχθηκαν αμέσως μετά τον τοκετό από 29 υγιείς μητέρες που γέννησαν τελειόμηνα νεογνά. Είκοσι μία από τις γυναίκες αυτές συμμετείχαν σε τυπικό πρόγραμμα άσκησης ήπιας ή μέτριας έντασης, από τα μέσα της κύησης (16η – 20η  εβδομάδα) έως τον τοκετό, ενώ οκτώ γυναίκες που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν ασκούνταν αποτέλεσαν

Η μειωμένη καθημερινή σωματική δραστηριότητα αμβλύνει τις μεταβολικές προσαρμογές που παρατηρούνται μετά από έντονη, βραχυπρόθεσμη άσκηση

Δεκαέξι αγύμναστα νεαρά άτομα, 8 άνδρες και 8 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 24 έτη, συμμετείχαν σε πρόγραμμα έντονης (80%-90% VO2peak), βραχυπρόθεσμης προπόνησης 5 συνεδριών σε χρονικό διάστημα 9 ημερών. Κατά το διάστημα αυτής της σύντομης προπόνησης, οι μισοί από τους ασκούμενους βάδιζαν καθημερινά (επιπλέον) ~5.000 βήματα και οι άλλοι μισοί ~16.000 βήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά την εφαρμογή ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος έντονης προπόνησης, η μείωση των ημερήσιων βημάτων (πέραν της προπόνησης) των ασκουμένων από 16.000 σε περίπου 5.000 βήματα αμβλύνει ορισμένες από τις χαρακτηριστικές καρδιομεταβολικές προσαρμογές που επισυμβαίνουν λόγω της έντονης άσκησης. Η μείωση αυτών

Ασκησιογενείς προσαρμογές στις αρτηρίες και τα δερματικά μικροαγγεία: μελέτη μέσω οπτικής τομογραφίας συνοχής

Η οπτική τομογραφία συνοχής (Optical Coherence Tomography) αποτελεί μια νέα τεχνική απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας ικανή να απεικονίζει το δερματικό μικροαγγειακό σύστημα σε ανάλυση ~30 μm. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε σε δεκαέξι υγιείς άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας 26 έτη και  μέσο βάρος 78 κιλά, οι οκτώ από τους οποίους συμμετείχαν σε επιβλεπόμενο πρόγραμμα ποδηλάτησης, στο 80% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, τρεις φορές την εβδομάδα, για συνολικά 8 εβδομάδες, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι αγγειακές προσαρμογές που επισυμβαίνουν με την αερόβια άσκηση σε υγιείς νεαρούς ενήλικες δεν είναι ομοιόμορφες στα διάφορα

Διαφορές φύλου σε δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας μετά από διαλειμματική άσκηση υψηλής έντασης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα πρόβλεψης της θνησιμότητας και οι γυναίκες συνήθως επιτυγχάνουν μικρότερες βελτιώσεις στην καρδιοαναπνευστική ικανότητα από ό,τι οι άνδρες μετά από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα άσκησης με στόχο την καρδιακή αποκατάσταση. Μετα-ανάλυση που περιελάμβανε 14 μελέτες με περίπου οκταπλάσια συμμετοχή ανδρών από ό,τι γυναικών (836 άνδρες, 103 γυναίκες) ανέδειξε ότι οι άνδρες με στεφανιαία νόσο βελτίωσαν σε απόλυτες τιμές  την καρδιοαναπνευστική τους ικανότητα μετά από συστηματική διαλειμματική άσκηση υψηλής έντασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ενώ δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για τη διενέργεια αντίστοιχης ανάλυσης στις γυναίκες. Σημαντικά μικρότερες βελτιώσεις στην καρδιοαναπνευστική ικανότητα παρουσίασαν