Skip to content

Tag: άσκηση

Η άσκηση ως μέσο βελτίωσης της κοινωνικής νόησης (s)

Η ικανότητα ενίσχυσης της κοινωνικής γνωστικής αντίληψης μέσω της συμμετοχής σε σωματικές δραστηριότητες και άσκηση έχει επιδράσεις σε πολλές πτυχές της ζωής όπως, για παράδειγμα, στις σχέσεις και την αποδοχή από τους συνομηλίκους, στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, και στην επαγγελματική επιτυχία. Συγκεκριμένα, όπως αναδεικνύουν πρόσφατες μελέτες: – Οι λειτουργίες του αυτόνομου και του κεντρικού νευρικού συστήματος που εξελίχθηκαν για την αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών συστημάτων καθορίζουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών γνωστικών ικανοτήτων, αλλά είναι επίσης ευαίσθητες στη σωματική δραστηριότητα και την άσκηση. – Τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μία συνεδρία άσκησης αντοχής και η αερόβια ικανότητα (καρδιοαναπνευστική αντοχή) επηρεάζουν τις πτυχές

Συσχέτιση της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου με την προσήλωση των ηλικιωμένων στην άσκηση (s)

Δεδομένα από 131 ηλικιωμένα άτομα  (66 ± 4,5 ετών, από τα οποία 63% ήταν γυναίκες) που συμμετείχαν σε 6μηνη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη σωματικής άσκησης ανέδειξαν ότι ο συνδυασμός ψυχοκοινωνικών, γνωστικών και δημογραφικών στοιχείων, καθώς και πολυτροπικών απεικονιστικών μετρήσεων στον εγκέφαλο μπορεί να προβλέψει την προσήλωση των ηλικιωμένων σε ένα πρόγραμμα άσκησης και να έχει ανεξάρτητη σχετική προγνωστική αξία. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο πάχος του φλοιού του εγκεφάλου στις σωματοαισθητικές και κατώτερες μετωπιαίες περιοχές και η μικρότερη επιφάνεια στις πρωτογενείς οπτικές και κατώτερες μετωπιαίες περιοχές, καθώς και η υψηλότερη κομβική λειτουργική συνδεσιμότητα στα μετωποπαρεγκεφαλιδικά δίκτυα και στα δίκτυα προσοχής, μεταξύ άλλων, προέβλεπαν

Η άσκηση αντισταθμίζει τη συσσώρευση γηρασμένων κυττάρων (s)

– Η κυτταρική γήρανση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο  κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, τον τοκετό και την καταστολή των όγκων. Ωστόσο, έχει καταστεί σαφές ότι η συσσώρευση γηρασμένων κυττάρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα των γηριατρικών συνδρόμων και των χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία. – Σε προκλινικά μοντέλα (πειραματοζώων), η στοχευμένη εξάλειψη των γηρασμένων κυττάρων με γενετικές και φαρμακολογικές προσεγγίσεις αποκαθιστά την υγεία των ιστών και μετριάζει την εξέλιξη πολλών ηλικιοεξαρτώμενων παθήσεων. – Τα υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και η δομημένη άσκηση καθυστερούν σημαντικά την εμφάνιση και εξέλιξη πολλών χρόνιων ασθενειών και γηριατρικών συνδρόμων. – Η άσκηση καταπολεμά πολλαπλές μορφές μοριακής βλάβης

Κινητική αναπηρία και άσκηση (s)

  3 Δεκεμβρίου 2022:  Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία   Ένας στους πέντε ενήλικες, δηλαδή περισσότερα από 53 εκατομμύρια άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάποιο είδος αναπηρίας Το 34% των ενηλίκων με αναπηρία αναφέρουν 14 ή περισσότερες ημέρες με σωματικό πόνο τις τελευταίες 30 ημέρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε υγιείς ενήλικες είναι μόνο 5% Τα ποσοστά παχυσαρκίας στα ενήλικα άτομα με αναπηρία είναι 58% υψηλότερα από ό,τι στους υγιείς ενήλικες Το 38% των ατόμων με αναπηρία αναφέρουν ότι ασκούνται επαρκώς μέσω αερόβιας άσκησης σε σύγκριση με το 54% των υγιών ατόμων Μόνο το 14% των ενηλίκων με αναπηρία ασκούνται

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: 29 Σεπτεμβρίου 2022

Exercise is Medicine-Greece ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: 29 Σεπτεμβρίου 2022  – Το Εθνικό Κέντρο “Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς” συνιστά την άσκηση ως σημαντικό μέτρο πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων Την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς επέλεξε το Εθνικό Κέντρο “Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς” για να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αριθμό των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα. Στην Ελλάδα η αναλογία θνησιμότητας από καρδιαγγειακά συμβάντα είναι κατά μέσο όρο 485 θάνατοι ανά 100.000 άτομα ετησίως, και σε αναγωγή σε όλο τον πληθυσμό της χώρας θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος του πληθυσμού του Δήμου Ναυπλιέων μαζί με αυτόν του δήμου

Μηχανισμοί ασκησιογενούς αναδιαμόρφωσης της καρδιάς σε νεαρά και ηλικιωμένα άτομα (s)

Η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την καρδιαγγειακή ικανότητα, είναι αναμφίβολα προστατευτική έναντι καρδιαγγειακών νόσων και επιβραδύνει τη γήρανση της καρδιάς, εάν ξεκινήσει σε νεαρή ηλικία. Η φυσιολογική υπερτροφία της καρδιάς σε νεαρά άτομα και η συνακόλουθη βελτίωση της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της λόγω της άσκησης έχουν περιγραφεί με σαφήνεια. Ωστόσο, αυτές οι ασκησιογενείς προσαρμογές της καρδιάς δεν αντικατοπτρίζονται σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Αν και η τακτική άσκηση βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα, επιβραδύνει την καρδιακή γήρανση και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, κατά το γήρας η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα την υποστροφή της μάζας της αριστερής κοιλίας,  μείωση της

Επιδράσεις της άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας στην αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού (S)

Επιστημονική μελέτη συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε από μέλη του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine-Greece» ανέδειξε ότι τα υγιή άτομα που επιδίδονταν συστηματικά σε αερόβια άσκηση παρουσίασαν, ως απόκριση στον εμβολιασμό τους, αυξημένα αντισώματα έναντι της γρίπης σε σύγκριση με εκείνα τα άτομα που δεν ασκούνταν. Αυτή η ευεργετική επίδραση της χρόνιας άσκησης συσχετίστηκε θετικά με το ανδρικό φύλο και την αύξηση της ηλικίας. Συγκεκριμένα, τα υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας αύξησαν τα αντισώματα σε υγιή άτομα ως απόκριση στον εμβολιασμό τους κατά της γρίπης και η επίδραση αυτή εμφανίστηκε τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά από το χρόνο του εμβολιασμού. Ωστόσο,

Η άσκηση ρυθμίζει τα εμμένοντα νευροενδοκρινικά συμπτώματα της νόσου COVID-19 (s)

Ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης και θνησιμότητας από τον ιό SARS-CoV-2 είναι από τους υψηλότερους σε ασθενείς με προϋπάρχοντα διαβήτη τύπου 2. Η αλλαγή του αλλοστατικού φορτίου που προκαλείται από τη λοίμωξη COVID-19, όπως αποκαλύπτεται από τις νευροψυχιατρικές επιπλοκές της νόσου, εμπλέκεται στην παθογένεια του διαβήτη τύπου 2, ενώ η διαβητική κετοξέωση είναι αποτέλεσμα της μη ελεγχόμενης γλυκόζης αίματος. Η σωματική άσκηση ρυθμίζει τα βασικά εμμένοντα χαρακτηριστικά της λοίμωξης SARS-CoV-2 που προκαλούν αύξηση στη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα, συμπεριλαμβανομένων της φλεγμονής και του στρες. Η άσκηση, ελέγχοντας τις συγκεντρώσεις του σακχάρου στο αίμα, μπορεί να αξιοποιηθεί για να διαρραγεί ο

Επικαιροποίηση οδηγιών για άσκηση και σωματική δραστηριότητα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 (s)

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση των θέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής (ACSM) του 2018, οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη σωματική άσκηση για τον κοινό πληθυσμό ισχύουν και για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, με ορισμένες εξαιρέσεις και τροποποιήσεις. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να ασκούνται τακτικά, να ενθαρρύνονται ώστε να περιορίζουν  τη διάρκεια της καθιστικής καθημερινότητάς τους και να διακόπτουν την παρατεταμένη αδράνεια με συχνά διαλείμματα σωματικής δραστηριότητας. Οποιεσδήποτε δραστηριότητές τους παρουσιάζουν οξείες και χρόνιες επιπλοκές στην υγεία τους, οι οποίες σχετίζονται με το διαβήτη τύπου 2, μπορεί να χρειάζονται τροποποιήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική συμμετοχή

Συσχέτιση της καθιστικής συμπεριφοράς και της σωματικής δραστηριότητας με την ποιότητα ζωής σε επιβιώσαντες από καρκίνο του παχέος εντέρου

Πρόσφατη μελέτη σε 396 επιβιώσαντες από καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου Ι-ΙΙΙ έδειξε ότι ο περιορισμός της καθιστικής συμπεριφοράς και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μέτριας έως υψηλής έντασης σχετίζονταν, αυτοτελώς, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της κόπωσης κατά τους πρώτους 24 μήνες μετά την αντικαρκινική  θεραπεία. Όταν η μείωση του χρόνου σωματικής αδράνειας και η αύξηση της διάρκειας της άσκησης εξετάστηκαν σε συνδυασμό, έδειξαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και στη μείωση της σωματικής κόπωσης, με ιδιαίτερα αυξημένη ευεργετική επίδραση στη συνολική λειτουργική ικανότητα αυτών των ασθενών