Skip to content

Tag: Αερόβια άσκηση

Η άσκηση μειώνει την αρτηριακή πίεση σε άνδρες με ιδιοπαθή υπέρταση (S)

Η τακτική άσκηση μειώνει την αρτηριακή πίεση, αλλά οι υποκείμενοι μηχανισμοί που διαμεσολαβούν αυτή την ευεργετική επίδραση παραμένουν ασαφείς. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη αξιολόγησε την πιθανή συμμετοχή της παννεξίνης-1 (pannexin 1),   ενός διαύλου απελευθέρωσης ΑΤΡ, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης που προκαλείται με την άσκηση.  Είκοσι επτά άνδρες μέσης ηλικίας, 13 με φυσιολογική αρτηριακή πίεση και 14 με υπέρταση σταδίου 1 (συστολική αρτηριακή πίεση 130 – 139 mm Hg και διαστολική 80 – 89 mm Hg), οι οποίοι δεν ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή, συμμετείχαν σε πρόγραμμα υψηλής έντασης αερόβιας άσκησης ποδηλάτησης διάρκειας 8 εβδομάδων. Η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε ότι η ασκησιογενής μείωση

Η τακτική αερόβια άσκηση μετριάζει τον πόνο και το άγχος μέσω της αποκατάστασης ειδικής πλαστικότητας στον εγκέφαλο (s)

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική αερόβια άσκηση έχει αναλγητικά και αγχολυτικά αποτελέσματα, όμως οι υποκείμενοι νευρικοί μηχανισμοί παραμένουν ασαφείς. Πρόσφατη έρευνα σε ποντίκια που πραγματοποιούσαν τακτική αερόβια άσκηση με τη μορφή εκούσιου τρεξίματος σε τροχό για 30 λεπτά καθημερινά επί 15 ημέρες έδειξε σημαντική βελτίωση στην ανακούφιση του πόνου και του συνοδού άγχους σε πειραματικά μοντέλα χρόνιου φλεγμονώδους πόνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η τακτική αερόβια άσκηση μπορεί να αυξήσει την απελευθέρωση σεροτονίνης και να τροποποιήσει τη συναπτική πλαστικότητα στον πρόσθιο φλοιό του εγκεφάλου, βελτιώνοντας τελικά τον πόνο και τις συνοδές συμπεριφορές άγχους μέσω των λειτουργιών

Ασκησιογενείς προσαρμογές στις αρτηρίες και τα δερματικά μικροαγγεία: μελέτη μέσω οπτικής τομογραφίας συνοχής

Η οπτική τομογραφία συνοχής (Optical Coherence Tomography) αποτελεί μια νέα τεχνική απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας ικανή να απεικονίζει το δερματικό μικροαγγειακό σύστημα σε ανάλυση ~30 μm. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε σε δεκαέξι υγιείς άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας 26 έτη και  μέσο βάρος 78 κιλά, οι οκτώ από τους οποίους συμμετείχαν σε επιβλεπόμενο πρόγραμμα ποδηλάτησης, στο 80% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, τρεις φορές την εβδομάδα, για συνολικά 8 εβδομάδες, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι αγγειακές προσαρμογές που επισυμβαίνουν με την αερόβια άσκηση σε υγιείς νεαρούς ενήλικες δεν είναι ομοιόμορφες στα διάφορα

Επίδραση της αερόβιας άσκησης στην αρτηριακή πίεση και τα περιφερικά αγγεία σε νεαρούς παχύσαρκους ενήλικες

Οι παχύσαρκοι ενήλικες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης και συνιστάται τακτική αερόβια άσκηση για την πρόληψη και τη θεραπεία της. Ωστόσο δεν είναι σαφές εάν τα νεαρά παχύσαρκα άτομα εμφανίζουν μειωμένη πίεση αίματος και ανάλογες αγγειακές αποκρίσεις μετά την άσκηση. Σε πρόσφατη μελέτη, τριάντα έξι (36) νεαροί ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, με φυσιολογική αρτηριακή πίεση, οι 18 από αυτούς με φυσιολογικό σωματικό βάρος και οι 18 παχύσαρκοι, εκτέλεσαν άσκηση ποδηλάτησης μέτριας έντασης διάρκειας μίας ώρας και ακολούθως υποβλήθηκαν σε μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και της ροής αίματος των κάτω άκρων τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες

Καρδιακές αποκρίσεις σε υπομέγιστη ισομετρική και αερόβια άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Οι αυξημένες φυσιολογικές απαιτήσεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οδηγούν σε προσαρμογές του καρδιαγγειακού συστήματος της εγκύου, οι οποίες αντικατοπτρίζονται από την αυξημένη καρδιακή παροχή ηρεμίας καθώς και τις μορφολογικές και λειτουργικές αλλαγές της αριστερής κοιλίας. Πρόσφατη μελέτη διερεύνησε αν οι αυξημένες απαιτήσεις του οργανισμού σε ηρεμία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μεταβάλλουν τις οξείες καρδιακές αποκρίσεις της εγκύου κατά την άσκηση. Υγιείς γυναίκες, εγκυμονούσες και μη, υποβλήθηκαν σε άσκηση παρατεταμένης ισομετρικής συστολής των μυών του αντιβραχίου (30% της μέγιστης δύναμης), καθώς και ποδηλάτησης χαμηλής ή μέτριας έντασης (25% ή 50% της μέγιστης ισχύος). Τα αποτελέσματα της μελέτης

Επίδραση μίας συνεδρίας αερόβιας άσκησης σε δείκτες κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε καπνιστές και μη καπνιστές

Το κάπνισμα αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο και σχετίζεται με μειωμένο μεταγευματικό μεταβολισμό. Μία μεμονωμένη συνεδρία άσκησης μειώνει τη μεταγευματική λιπαιμία και βελτιώνει άλλους δείκτες κινδύνου για στεφανιαία νόσο στους μη καπνιστές, ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση της άσκησης στους καπνιστές. Πρόσφατη μελέτη σε 12 άνδρες καπνιστές (τσιγάρου), ηλικίας 23 ± 4 ετών, με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 24,9 ± 3,0 kg/m2 και σε 12 μη καπνιστές (παρόμοιας ηλικίας και ΔΜΣ) έδειξε ότι μία συνεδρία αερόβιας άσκησης, και συγκεκριμένα το τρέξιμο μέτριας έντασης διάρκειας 1 ώρας, μειώνει τα μεταγευματικά τριγλυκερίδια του αίματος,

Επίδραση της αερόβιας άσκησης στην ίνωση του μυοκαρδίου μετά από χημειοθεραπεία με ανθρακυκλίνη

Μελέτη σε 16 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, οι οποίες ένα χρόνο πριν είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία με ανθρακυκλίνη, ανέφερε ενδείξεις μυοκαρδιακής ίνωσης σε αυτές τις ασθενείς, γεγονός που συνδέθηκε με τη μειωμένη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου τους. Αντίθετα, εκείνες οι γυναίκες που είχαν καλή φυσική κατάσταση, αν και είχαν υποβληθεί στην ίδια αντικαρκινική θεραπεία, δεν παρουσίασαν ανάλογες ενδείξεις ίνωσης του μυοκαρδίου. Η μελέτη αυτή υποδηλώνει ότι τα υψηλά επίπεδα καρδιοαναπνευστικής αντοχής ενδεχομένως να παρέχουν προστασία από τη μυοκαρδιακή ίνωση που συνδέεται  με τη χημειοθεραπεία ανθρακυκλίνης.   Διαβάστε το πλήρες άρθρο: Aerobic_Fitness_Is_Related_to_Myocardial_Fibrosis.3